Breakfast Menu

 • Noodle Soup with Flank
  Noodle Soup with Flank 80,000

  Phở Nạm

 • Mixed Pho
  Mixed Pho 90,000

  Phở Thập Cẩm ( Tái, Nạm, Bò Viên)

 • Noodle soup with beef rare
  Noodle soup with beef rare 80,000

  Phở Tái

 • Noodle soup with chicken
  Noodle soup with chicken 70,000

  Phở Gà

 • Beef rice noodles
  Beef rice noodles 90,000

  Bún Bò ( Tái, Nạm, Bò Viên)

 • Beef Stew
  Beef Stew 120,000

  Bò Kho

 • Beef Dish
  Beef Dish 100,000

  Bò Né

 • Special Beef Dish
  Special Beef Dish 160,000

  Bò Né Đặc Biệt

 • Crispy Chicken Fried Rice
  Crispy Chicken Fried Rice $32

  Cơm Chiên Gà Da Giòn

 • Curry Rice
  Curry Rice 130,000

  Cơm Cà Ri

 • Omelette
  Omelette 140,000

  Cơm Chiên Cuộn Trứng

 • Ham & Egg Set
  Ham & Egg Set 100,000

  Set Trứng & Thịt Nguội

Breakfast Menu
Sashimi Mori
Sashimi Alacarte
Sushi Mori
Sushi Alacarte
Alacarte
Breakfast Menu
Sashimi Mori
Sashimi Alacarte
Sushi Mori
Sushi Alacarte
Alacarte