Tặng 10 phần Pudding
Tặng 10 phần Pudding

Áp dụngcho hoá đơn mang về trên 1.000.000 VND được tặng ngay 10 phần Pudding.

Chương trình diễn ra từ ngày 19/09/2020 đến ngày 31/10/2020

Điện thoại nhà hàng: (0274) 3777.111 hoặc Hotline: 036.663.3168