OMAKASE COURSE

Menu OMAKASE sẽ được bán tại nhà hàng từ ngày 15/12/2021 – Omakase set 1 : 1.400.000 VND/ Khách – Omakase set 2 : 1.000.000 VND / Khách ** Từ ngày 15/12/2021 – 30/12/2021 khi quý khách đặt set OMAKASE sẽ được giảm 20% *** Do set OMAKASE được sử dụng các nguyên liệu nhập […]