Sushi Alacarte Menu

 • Maguro
  Maguro 90,000

  Sushi Cá Ngừ

 • Sake
  Sake 90,000

  Sushi Cá Hồi

 • Tai
  Tai 70,000

  Sushi Cá Hồng

 • Kue
  Kue 80,000

  Sushi Cá Mú

 • Suzuki
  Suzuki 70,000

  Sushi Cá Chẻm

 • Nishin
  Nishin 80,000

  Sushi Cá Trích Ép Trứng

 • Shime Saba
  Shime Saba 70,000

  Sushi Cá Sapa Ngâm Giấm

 • Sanshu Battera
  Sanshu Battera 150,000

  Sushi 3 Loại

 • Ama Ebi
  Ama Ebi 180,000

  Sushi Tôm Ngọt Nhật Bản

 • Inari
  Inari 70,000

  Đâu Hũ Ngọt Bọc Cơm

 • Hotate
  Hotate 120,000

  Sushi Sò Điệp

 • Hokkigai
  Hokkigai 80,000

  Sushi Sò Đỏ

 • Ika
  Ika 70,000

  Sushi Mực

 • Sake Toro
  Sake Toro 90,000

  Sushi Bụng Cá Hồi

 • Tako
  Tako 70,000

  Sushi Bạch Tuộc

 • Tamago
  Tamago 70,000

  Sushi Trứng Chiên

 • Ikura Gunkan
  Ikura Gunkan 160,000

  Trứng Cá Hồi Gunkan

 • Uni Gunkan
  Uni Gunkan 140,000

  Trứng Cầu Gai Gunkan

 • Tako Wasabi Gunkan
  Tako Wasabi Gunkan 90,000

  Bạch Tuộc Với Wasabi Gunkan

Breakfast Menu
Sashimi Mori
Sashimi Alacarte
Sushi Mori
Sushi Alacarte
Alacarte
Breakfast Menu
Sashimi Mori
Sashimi Alacarte
Sushi Mori
Sushi Alacarte
Alacarte